ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Division of Academic Supports, Chiang Mai University Business School.

ข่าวงานบริการการศึกษา
AccBA CMU Open House 2019 พ. 18 ก.ย. 2562
Link
Written by Rachaneekorn
Written by Admin
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

* ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5)

* ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

* ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
49
49%

0

SUPPORTING STAFF
51
51%

VISITS