ค้นหาตารางสอบ

สอบไล่ (Final Exam) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566    (* กำลังประมวลผล...)
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ
 

SEARCH VISITS
85% change