ค้นหาตารางสอบ

สอบไล่ (Final Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ตารางสอบฉบับเต็ม ตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์ มช.)

ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ