ค้นหาตารางสอบ

สอบไล่ (Final Exam) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(*) ข้อมูลล่าสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566


ตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คณะมนุษยศาสตร์ มช.)

ตารางสอบ
ลำดับ วันสอบ เวลาสอบ Section ห้องสอบ
 

SEARCH VISITS
85% change